Baza wiedzy

powrót

Psychoterapia Analityczna

Terapia analityczna stanowi modyfikację klasycznej psychoanalizy. Zmiany dotyczą techniki pracy terapeuty z pacjentem, zostają zaś zachowane w pełni założenia teoretyczne psychoanalizy (wiodąca rola popędów seksualnego i agresji w rozwoju psychicznym). Znajduje zastosowanie w leczeniu pacjentów cierpiących na zaburzenia głębsze niż neurotyczne, np. zaburzenia osobowości.

W terapii analitycznej częściej bada się aktualną sytuację pacjenta niż koncentruje się na jego przeszłości. Tematem pracy terapeutycznej są trudności pacjenta w obiektywnym spostrzeganiu rzeczywistości, wynikające głównie z przeżywania silnych emocji, związanych na przykład z brakiem wystarczającego poziomu zaufania czy też niską samooceną. Celem terapii jest rozwiązanie wewnętrznych konfliktów u których podłoża najczęściej leży niezaspokojona potrzeba miłości, opieki czy uwagi i nabywanie większej dojrzałości psychicznej.

Postawa terapeuty jest bardziej aktywna niż w klasycznej psychoanalizie. Praca terapeutyczna odbywa się w formie dialogu prowadzonego twarzą w twarz. Terapeuta może wtedy zachęcać do większej współpracy podczas sesji, wzmacniać prawidłowe, bardziej dojrzałe działania pacjenta i jego poczucie własnej wartości. Działania terapeuty są zawsze zgodne z zachowaniem zasady, że pacjent jest zdolny stawać się dorosłym dzięki własnemu wysiłkowi i niezależnemu podejmowaniu własnych decyzji.

Przykładowe pojęcia: wgląd, mechanizmy obronne, nieświadomy proces, regresja, przeniesienie.

O terapii: Terapia analityczna trwa zazwyczaj kilka lat. Sesje trwają około godziny i odbywają się przynajmniej dwa razy w tygodniu. Pacjent zobowiązuje się do przestrzeganiu zasad settingu – umowy z terapeutą dotyczącej czasu trwania psychoterapii, płatności oraz nieobecności na umówionej sesji.

szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.