Baza wiedzy

powrót

Psychoterapia Behawioralna

Psychoterapia behawioralna wywodzi się z psychologii eksperymentalnej, zajmującej się badaniem procesów uczenia.Twórcami podejścia byli Hans Jürgen Eysenck, Joseph Wolpe. Terapeuta skupia się na analizie zaburzeń funkcjonowania człowieka – bada zależności między bodźcem a reakcją. Psychoterapia ta odrzuca spekulacje i opiera się na obserwowalnych i dających się rejestrować faktach.

Według tej teorii objawy nerwicy są rezultatem wyuczenia się reakcji nieprzystosowawczych (np. fobie) lub dowodem deficytu z powodu niewyuczenia się właściwego zachowania. Terapeuta stosuje konkretne techniki, mające na celu zmianę niepożądanego przez pacjenta zachowania, np. systematyczną desensytyzację, ekspozycje realnej sytuacji, zanurzenie.

Przykładowe pojęcia: samokontrola, samonagradzania, wzmocnienie pozytywne, wzajemne hamowanie.

O terapii: Terapia behawioralna jest terapią dyrektywną i krótkoterminową (kilka – kilkanaście spotkań). Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu.

szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.