Baza wiedzy

powrót

Psychoterapia ​Ericksonowska

Psychoterapia ericksonowska należy do terapii strategicznych. Jej twórcą był pochodzący ze Stanów Zjednoczonych psychiatra Milton Erickson.

Psychoterapia Ericksonowska skupia się przede wszystkim na tym, aby w sposób aktywny osiągnąć u pacjenta pozytywne zmiany. Nie jest zorientowana na przeszłość i zakłada, że wgląd (dotarcie do pierwotnego źródła problemu) nie jest potrzebny, aby osiągnąć cel terapii. Uważa się, że symptomy chorobowe mimo, że są uciążliwe dla pacjenta, spełniają ważną dla niego rolę, która często jest nieświadoma. Podkreśla się, że każdy człowiek to wyjątkowa, niepowtarzalna jednostka, która może rozwinąć swój potencjał i osiągnąć wymarzone cele.

Zmiana jest możliwa poprzez uruchomienie wewnętrznych zasobów tkwiących w każdym człowieku. Podczas terapii odkrywa się i rozwija mocne strony pacjenta oraz wspiera jego naturalną zdolność radzenia sobie z wyzwaniami i pokonywania problemów.

Zdarza się, że terapeuta ericksonowski w swojej pracy wykorzystuje hipnozę (trans hipnotyczny), dzięki której dociera do podświadomości i wzmacnia wewnętrzne siły pacjenta. Do innych technik należą m.in: ustanawianie psychologicznych rytuałów i dawanie paradoksalnych zadań (np. celowo wywołując pogorszenie tego co ma zostać zmienione).

Przykładowe pojęcia: zasoby, trans, podświadomość, pozytywna intencja, metafory, paradoks.

O terapii: Terapeuta jest dyrektywny i zorientowany na przyszłość. Jest aktywny i odpowiada za stworzenie warunków zmiany i motywowanie do niej. Jednak o sukcesie terapii decyduje pacjent, który zgodnie ze swoimi możliwościami i gotowością realizuje strategię prowadzącą do zmiany. Terapia Ericksonowska jest terapią krótkoterminową i zazwyczaj trwa kilka miesięcy, a spotkania odbywają się raz na tydzień.

szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.