Baza wiedzy

powrót

Psychoterapia ​Gestalt

Terapia Gestalt to jeden z bardziej popularnych nurtów terapii humanistyczno-egzystencjalnej, której twórcami byli Fritz i Laura Perls. Opiera się na założeniach, że wszystkie doświadczenia człowieka porządkowane są w pewne większe całości (figury). Zakłada, że aby człowiek był szczęśliwy, musi "podomykać figury" - niezakończone sprawy i konflikty z przeszłości. Inaczej będą one wciąż wpływać na aktualne funkcjonowanie i bieżące relacje.

Według tej teorii zaburzenia psychiczne powstają ponieważ człowiek podporządkowuje się różnym konwencjom, zamiast żyć i wyrażać siebie w autentyczny sposób. W wyniku tego człowiek ma zły percepcyjny kontakt ze światem oraz własnym ciałem, a także nie potrafi w otwarty sposób ujawniać swoich emocji (niedostateczna świadomość przeżyć).

Terapia Gestalt jest formą ekspresyjnej terapii ukierunkowanej na teraźniejszość, wyrażanie emocji i zwiększanie stopnia świadomości. Główny nacisk kładziony jest na doświadczanie "tu i teraz" – swoich emocji, potrzeb, obaw, a także różnych sygnałów płynących z ciała.

Celem terapii jest nauka dokonywania przez pacjenta odpowiednich wyborów w życiu, zgodnych z jego autentycznymi pragnieniami, a także nawiązywanie z innymi ludźmi rzeczywistych, satysfakcjonujących kontaktów.

Techniki, jakie stosuje terapeuta to między innymi: dialog egzystencjalny, technika pustego krzesła, odgrywanie ról, praca z ciałem.

Przykładowe pojęcia: świadomość, granice psychologiczne, figury, perspektywa egzystencjalna, odpowiedzialność, samoregulacja.

O terapii: Terapia ma charakter dyrektywny. Spotkania obywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Czas trwania terapii zależy od procesu terapeutycznego i jest indywidualnie ustalany.

szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.