Baza wiedzy

powrót

Psychoterapia Integracyjna

Współtwórcami podejścia są John Norcross, James Prochaska. Psychoterapia Integracyjna łączy różne podejścia – teoretyczne podstawy, rozumienie zjawisk psychicznych i przyczyn zaburzeń, a także specyficzne dla każdego modelu metody pracy z pacjentem. Terapeuta zazwyczaj opiera swoje hipotezy o jeden zasadniczy nurt, korzystając dodatkowo ze specyficznych właściwości integrowanych nurtów. Psychoterapia integracyjna czerpie najczęściej z modalności psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, humanistyczno-egzystencjalnej, systemowej, a także pracy z ciałem.

Podczas szkolenia terapeuci poznają założenia i specyficzne metody poszczególnych podejść terapeutycznych, zdobywają bogatą wiedzę i szerokie spektrum metod, które mogą swobodnie dobierać i stosować zależnie od potrzeby pacjenta i specyfiki jego problemów.

Przykładowe pojęcia: etapy zmiany (niewiedzy, namysłu i zrozumienia, działania, utrzymywania zmian), czynniki zmiany (poszerzanie świadomości, zmiana oceny samego siebie, kontrolowanie konsekwencji zachowania, odreagowanie).

O terapii: Spotkania obywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Czas trwania terapii zależy od procesu terapeutycznego i jest indywidualnie ustalany.

szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.