Baza wiedzy

powrót

Psychoterapia ​Neurolingwistyczna

Neurolingwistyczna Psychoterapia (NLPt) jest strategiczną metodą pracy psychoterapeutycznej wywodzącą się z neurolingwistycznego programowania.

Twórcami programowania neurolingwistycznego są Richard Bandler oraz John Grinder. Swoją teorię zbudowali na podstawie obserwacji pracy wybitnych i niezwykle efektywnych psychoterapeutów: psychiatry Miltona Ericksona, twórcy terapii Gestalt Fritza Perlsa i terapeutki rodzinnej Virginii Satir. Celem ich badań było odkrycie skutecznych oddziaływań terapeutycznych.

Według tej teorii, każdy buduje swoje własne "mapy świata" w oparciu o subiektywne postrzeganie i na podstawie własnych doświadczeń. Często mapy te zawierają negatywne elementy, które podczas terapii mogą zostać zweryfikowane i przekształcone w bardziej wspierające dla pacjenta modele. Terapia ma pomóc w korygowaniu negatywnych wzorców postrzegania świata. Metoda ta zakłada także, że u podstaw symptomów dysfunkcyjnych zachowań leży pozytywna intencja. Praca terapeutyczna polega na usunięciu negatywnych objawów, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości innego zrealizowania pozytywnej intencji, ukrytej pod objawem.

Ważnym celem terapii jest dotarcie do wewnętrznych zasobów pacjenta i dążenie do rozwoju jego mocnych stron. Podczas psychoterapii pacjent uczy się efektywnej komunikacji – zarówno werbalnej jak i niewerbalnej.

Przykładowe pojęcia: modelowanie, kotwiczenie, metafory, trans hipnotyczny, linia czasu, systemy reprezentacji sensorycznej, przeramowanie, podwójna dysocjacja.

O terapii: Psychoterapia neurolingwistyczna skupia się na teraźniejszości, jest ukierunkowana na przyszłość i zorientowana na cel. Terapeuta pracuje w sposób dyrektywny. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Terapia neurolingwistyczna jest terapią krótkoterminową i trwa zazwyczaj kilka miesięcy.

szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.