Baza wiedzy

powrót

Psychoterapia Poznawczo – behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna pierwszoplanową rolę przypisuje procesom poznawczym. Psychoterapeuci pracujący w tym podejściu zakładają, że destrukcyjne zachowania i myśli, a nie przyczyny leżące w dzieciństwie, są problemem, z którym należy się zmierzyć. Zaburzenia wyjaśnia się za pomocą procesów uczenia się, a także posiadania lub braku umiejętności. W praktyce oznacza to, że nie jesteśmy bezsilni, możemy te umiejętności nabyć lub zmodyfikować.

Nacisk kładziony jest na to co się dzieje w obecnym życiu pacjenta, a wydarzenia z przeszłości uznawane są za nieistotne. W związku z tym nie poszukuje się nieświadomych przyczyn występujących zaburzeń. Według tej teorii za zaburzenia emocjonalne odpowiedzialne jest przede wszystkim niewłaściwe myślenie. Dużo uwagi przykłada się także do zmiany niepożądanych, destrukcyjnych zachowań.

Terapeuta jest aktywny, a pacjent w relacji przypomina ucznia, który nabywa nową wiedzę na swój temat i wprowadza zmiany w dotychczasowym sposobie myślenia i funkcjonowania. Terapeuta pod lupę bierze to, jak pacjent interpretuje rzeczywistość i zachęca go do eksperymentowania z jego dotychczasowymi poglądami.

Celem pracy jest zmiana negatywnych przekonań, pokonanie automatycznych myśli, przerwanie mechanizmów błędnego koła i zastąpienie ich bardziej przystosowawczymi. Oddziaływania terapeutyczne to m in.: techniki relaksacyjne, systematyczna desensytyzacja, trening asertywności.

Przykładowe pojęcia: wzmocnienie, analiza schematów poznawczych, awersyjne przewarunkowanie, wyuczona bezradność, myśli automatyczne, błędy poznawcze.

O terapii: Terapeuta i pacjent skupiają się na konkretnym problemie np. na lęku przed wystąpieniami publicznymi. Pacjent często dostaje tak zwane "prace domowe" do wykonania między sesjami (np. zadania, polegające na obserwacji swojego sposobu myślenia i specyficznych zachowań). Sesje obywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Długość trwania terapii jest z góry określana na początku terapii, a ilość spotkań wynosi ok 10 – 20.

szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.