Baza wiedzy

powrót

Psychoanaliza

Twórcą psychoanalizy jest Zygmunt Freud. Według tej teorii podłożem zaburzeń emocjonalnych (nerwicowych) są konflikty wewnętrzne najczęściej przeżywane nieświadomie. Przyjmuje się, że owe konflikty zachodzą między trzema częściami psychiki: Id (tendencją do zaspokajania impulsywnych pragnień), Ego (racjonalnością) i Superego (sumieniem). Zdrowie psychiczne rozumiane jest jako wyrażanie swoich pragnień zgodnie z własnym systemem wartości i norm społecznych przy uwzględnieniu zewnętrznych okoliczności.

Przyczyny trudności tkwią głęboko w nieświadomości, przez co nie są nam dostępne. Według psychoanalityków dzisiejsze problemy możemy rozwiązać jedynie przez odnalezienie ich źródeł. Problemy w osiągnięciu dojrzałości psychicznej mogą być spowodowane nieprawidłowym wychowaniem czy trudnymi doświadczeniami (traumami) w dzieciństwie. Zazwyczaj dotyczą sfery seksualności człowieka i agresji. Realizacja pojawiających się popędowych pragnień może wywoływać silny lęk, dlatego są one usuwane do sfery nieświadomości za pomocą mechanizmów obronnych. Utrzymywanie ich w nieświadomości prowadzi do wystąpienia objawów różnych zaburzeń.

Celem psychoanalizy jest rozwiązanie konfliktów psychicznych poprzez pełne uświadomienie sobie wewnętrznych, wypartych ze świadomości popędów. W terapii osoba przezwycięża urazy z dzieciństwa, osiągając dojrzałość psychiczną, w tym seksualną, głównie dzięki dokładnej analizie relacji emocjonalnych z rodzicami (rozwiązanie tzw. Kompleksu Edypa).

Zakłada się, że nieświadomość przemawia do nas za pomocą symboli i skojarzeń. Analizie i interpretacji poddawane są swobodne skojarzenia, objawy neurotyczne, marzenia senne, nawracające myśli, czynności pomyłkowe.

Przykładowe pojęcia: przeniesienie, mechanizmy obronne, opór, nieświadomość, popęd seksualny (libido).

O terapii: Terapia odbywa się w specyficznych warunkach – pacjent zazwyczaj leży na kozetce, a analityk siedzi poza polem jego widzenia. Sprzyja to zachowaniu neutralności analityka i swobodnego myślenia pacjenta. Terapia ma charakter wglądowy (zrozumienie przyczyn i samego mechanizmu przeżywanych trudności) i zazwyczaj trwa kilka lat. Sesje trwają około 50 minut i odbywają się kilka razy w tygodniu.

szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.