Baza wiedzy

powrót

Psychoterapia Psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna wywodzi się z ortodoksyjnej psychoanalizy Zygmunta Freuda, jednak w przeciwieństwie do niej, mocniej akcentuje czynniki społeczne i relacje interpersonalne.

Psychoterapia dynamiczna bada aktualne relacje pacjenta z ludźmi. Pomaga w zrozumieniu własnego udziału w powtarzających się problemach i związku między obecnymi destrukcyjnymi zachowaniami, postawami i przeżyciami a wcześniejszymi zdarzeniami. Przyjmuje się, że zachowania człowieka i relacje, jakie buduje, są w dużym stopniu uwarunkowane wczesnymi doświadczeniami z osobami znaczącymi. Koncentracja na przeszłości służy jedynie identyfikacji wzorców, a proces zmiany odbywa się poprzez analizowanie relacji z terapeutą, ale także uczenie się nowych umiejętności.

Praca terapeutyczna polega m.in. na: interpretacji, poszukiwaniu symbolicznego ujęcia konfliktu (znaczenia objawu), analizie wolnych skojarzeń oraz czynności pomyłkowych.

Celem pracy jest osiągnięcie przez pacjenta prawidłowej adaptacji społecznej poprzez opracowanie nowych sposobów interpretacji siebie oraz świata wewnętrznego i zewnętrznego.

Przykładowe pojęcia: wgląd, konflikt podstawowy, dążenie do wewnętrznej jedności, zachowania interpersonalne.


O terapii: Terapia psychodynamiczna jest zazwyczaj terapią długoterminową, może trwać kilka lat. Spotkania odbywają się przeważnie dwa razy w tygodniu i trwają około 50 minut.

Istnieje także Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna ISTDP, trwająca przeważnie kilka miesięcy. W tym modelu nacisk kładzie się na to, by pomóc pacjentowi w jak najszybszym doświadczeniu nieświadomych emocji, które doprowadziły do powstania negatywnych objawów, z jakimi pacjent zgłosił się na terapię. Terapeuta jest aktywny, stosowane przez niego interwencje umożliwiają przepracowywanie przykrych życiowych doświadczeń, wypartych uczuć, rozczarowań, zranień i trudnych relacji z przeszłości, a także motywują pacjenta do wprowadzenia ważnych zmian w obecnych relacjach i zmiany zachowań w obecnym życiu.

szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.