Baza wiedzy

powrót

Psychoterapia zorientowana na proces

Twórcą terapii jest pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Arnold Mindell. W tym modelu można zaobserwować wpływ różnych dziedzin i szkół, m.in fizyki, psychologii Junga, taoizmu oraz podejść wykorzystujących pracę z ciałem.

Według autora teorii istnieje sześć kanałów komunikacyjnych, do których zalicza się zmysły, przejawy ruchowe, relacje z ludźmi oraz stosunki ze światem. Terapeuta bada subiektywny świat drugiej osoby. Pomaga pacjentowi odnaleźć wzorce, znaczenia ukryte w pozornie chaotycznym świecie doświadczeń i problemów dnia codziennego, snach, symptomach cielesnych, relacjach i odmiennych stanach świadomości.

Przykładowe pojęcia: praca z procesem, pole, praca ze śniącym ciałem, rozwój, doświadczanie.

O terapii: Praktyczne czynności w terapii i treningu mają charakter eklektyczny, stosowane są techniki zorientowane na przeżycia wewnętrzne, zwłaszcza na sny, a także techniki ekspresyjne, mające ułatwić przejawianie samego siebie w ruchach i zachowaniach komunikacyjnych. Spotkania obywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Czas trwania terapii zależy od procesu terapeutycznego i jest indywidualnie ustalany.

szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.