Baza wiedzy

powrót

Bycie ofiarą przemocy

Bycie ofiarą przemocy i pozostawanie w związku, w którym jest przemoc, to zjawisko trudne do zrozumienia dla kogoś, kto sam nie doświadczył takiej sytuacji. Istnieją bardzo silne mechanizmy psychologiczne, które powodują, że ofiary nie opuszczają swoich oprawców.

Kluczową rolę odgrywa tutaj zaniżona przez działania sprawcy samoocena ofiary. Agresor stosuje liczne psychiczne manipulacje, by uwikłać ofiarę w toksyczną relację, uzyskać nad nią władzę i pozbawić samodzielności.

W rozumowaniu ofiary pojawiają się różne mechanizmy obronne, które nie dopuszczają do pełnej świadomości tego co się naprawdę dzieje. Ofiara często tłumaczy zachowania sprawcy, idealizuje jego dobre strony, bagatelizuje akty przemocy lub bierze na siebie winę za nie. Czuje się nic nie warta, niesamodzielna, uzależniona od agresora, który "mimo jej wad", dzieli z nią życie i jej nie opuszcza.

Podczas terapii osoba doświadczająca przemocy ma szansę zobaczyć pełny obraz sytuacji, na nowo uwierzyć w swoją siłę, odbudować mocne strony, nauczyć się asertywności w relacji z partnerem lub podjąć kroki, by zakończyć niszczącą relację.

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia bliskich. Jeżeli ty lub ktoś z twoich bliskich jest ofiarą przemocy, nie wstydź się szukać pomocy – psychologicznej i prawnej. Prawo stoi po twojej stronie!

Osoby będące ofiarami przemocy charakteryzują się m.in:

  • nadmierną czujnością, wyczekiwaniem sytuacji zagrożenia
  • nadmiernym pobudzeniem, czego efektem są m.in: problemy ze snem i koszmary senne
  • poczuciem zniechęcenia, zmęczenia fizycznego i psychicznego oraz rezygnacji we wszystkich sferach życia
  • ograniczonymi kontaktami społecznymi i rodzinnymi
  • ambiwalencją w stosunku do sprawcy: od wycofywania się do rozpaczliwego poszukiwania kontaktu
  • bezbronnością i uległością
  • stanami zmienionej świadomości: rezygnacją, obniżeniem inicjatywy oraz krytycznego osądu, oderwaniem od rzeczywistości
  • przejawiają zaburzenia w sferze emocji: wybuchy agresji, nerwowość, depresyjność, lęk
  • cierpią na dolegliwości psychosomatyczne (np. obniżona odporność, bóle brzucha, głowy)

szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.