Baza wiedzy

powrót

Bycie sprawca przemocy

Sprawcy przemocy dążą do tego, by czuć się panami sytuacji, by mieć pełnię władzy nad drugą osobą. Wydają rozkazy, chcą by ich ofiary były im posłuszne, uzależnione od nich, bezsilne. By uzyskać ten cel stosują przemoc psychiczną i fizyczną. Zazwyczaj ofiarami przemocy stają się najbliżsi: dzieci, partnerzy (zarówno kobiety jak i mężczyźni), starsze osoby.

Wszystkie zdarzenia i przejścia związane z wystąpieniem przemocy powodują u ofiary nie tylko uszczerbek na zdrowiu fizycznym ale także bolesny psychiczny uraz.

Stosowanie przemocy nie jest normą, jest patologią i przestępstwem karanym przez prawo. Jeśli jesteś sprawcą przemocy i nie potrafisz sam zaniechać agresji, zgłoś się po pomoc do specjalisty, który pomoże ci nauczyć się komunikowania z innymi bez przemocy. Rozpozna co leży u podstaw twoich zachowań i zaleci odpowiednią terapię.

Przemoc domowa ma wiele definicji. We wszystkich występują jednak wspólne elementy, mi.in:

  • jest to działanie intencjonalne, świadome i zamierzone
  • ma na celu kontrolowanie i podporządkowywanie ofiary
  • agresor, sprawca przemocy ma przewagę w zakresie siły
  • zachowanie sprawcy wywołuje cierpienie i ból ofiary
  • agresor narusza prawa i dobra osobiste ofiary
  • godzi w jej osobistą wolność i godność
  • zachowanie sprawcy wykracza poza społeczne normy
  • często ofiara jest zastraszana, by utrzymywać w tajemnicy działania sprawcy

Występuje kilka form przemocy: Przemoc fizyczna- zamierzone działanie agresora, zwrócone przeciwko fizyczności członka rodziny, mogące skutkować uszkodzeniami w ciele ofiary

  • czynna - faktyczne używanie siły przez agresora w celu wymuszenia czegoś lub po prostu wyrządzenia krzywdy
  • bierna – różne zaniedbania, celowe pozbawianie pożywienia, ograniczanie podstawowych praw, brak opieki (wobec dzieci)
Przemoc psychiczna- działania mające na celu poniżenie ofiary, obrażenie, zastraszanie, pozbawianie wiary we własne możliwości, szantaż emocjonalny, manipulacja emocjami
Przemoc seksualna- zmuszanie ofiary do jakiejkolwiek formy aktywności seksualnej wbrew jej woli
Przemoc ekonomiczna- kontrolowanie finansów , zabieranie pieniędzy (nawet tych zarobionych przez ofiarę), odmowa możliwości podjęcia pracy, niezaspokajanie potrzeb materialnych

szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.