Baza wiedzy

powrót

Patologiczny hazard

Patologiczny hazard, wg opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, polega na często powtarzającym się uprawianiu hazardu, który przeważa w życiu człowieka ze szkodą dla wartości i zobowiązań społecznych, zawodowych, materialnych i rodzinnych. Siłą napędową tego uzależnienia jest potrzeba przeżywania silnego napięcia, jakie pojawia się podczas grania. Wygrana zwiększa poczucie mocy i skłania do dalszej gry. Przegrana powoduje spadek szacunku do siebie, zmniejszenie poczucia kontroli oraz silne pragnienie odzyskania straty.

Według kryteriów diagnostycznych zaproponowanych przez ICD-10 można przyjąć, że patologiczny hazard można rozpoznać, kiedy w okresie ostatniego roku stwierdzono obecność co najmniej trzech objawów z poniższej listy:

  • silną potrzebę lub poczucie przymusu hazardowego grania
  • upośledzenie kontroli nad powstrzymywaniem się od grania oraz nad długością czasu poświęconego na granie hazardowe
  • występowanie, przy próbach przerwania lub ograniczenia grania, niepokoju, rozdrażnienia gorszego samopoczucia oraz ustępowanie tych stanów z chwilą powrotu do gry
  • spędzanie coraz większej ilości czasu na graniu w celu uzyskania zadowolenia czy dobrego samopoczucia, które poprzednio uzyskiwane były w krótszym czasie
  • postępujące zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub dotychczasowych zainteresowań na rzecz grania
  • kontynuowanie hazardowego grania pomimo szkodliwych następstw (fizycznych, psychicznych i społecznych), mimo świadomości, że ma to związek ze spędzaniem czasu na graniu

szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.