Baza wiedzy

powrót

Problemy związane z funkcjonowaniem i rozwojem dzieci i młodzieży

Niepokojące zachowania są najczęstszym powodem, dla którego rodzice poszukują pomocy dla swoich dzieci. Zachowania antyspołeczne, buntownicze, problemy w nauce, nadmierna aktywność, agresja czy wycofanie, lęki i zaburzenia w rozwoju powinny skłonić rodziców do szukania pomocy u specjalisty. Psycholog może dokonać diagnozy funkcjonowania dziecka i zalecić odpowiednie kroki, by pomóc zarówno jemu, jak i jego rodzinie. Czym szybciej dziecko otrzyma pomoc, tym lepsze są rokowania dla jego wyzdrowienia i prawidłowego rozwoju w przyszłości.

Do zaburzeń zachowania wieku dziecięcego i młodzieńczego zalicza się m in: zahamowanie psychoruchowe, ADHD, tiki, autyzm, nerwice, depresję, mutyzm, zanieczyszczanie się kałem, moczenie nocne, mutyzm wybiórczy, fobię szkolną.

Terapia jest określana indywidualnie, z uwzględnieniem wieku, stanu zdrowia, głębokości i rodzaju występujących objawów. Formy pomocy to m in: diagnoza problemu, terapia dziecka w grupie rówieśniczej, zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, terapia rodziny, leczenie farmakologiczne.

Często zdarza się, że problemy dziecka biorą się z problemów tkwiących w rodzinie np: trudnej relacji między rodzicami czy rodzeństwem i zalecanym postępowaniem jest terapia rodzinna. Biorą w niej udział poszczególni członkowie rodziny. Zaangażowanie rodziny jest niezbędne by pomóc dziecku wrócić do zdrowia i umożliwić mu prawidłowy dalszy rozwój.

Symptomy, które powinny zaniepokoić rodzica to m.in:

 • nadaktywność: problemy z koncentracją uwagi, trudności w dokończeniu pracy domowej, trudności w wykonywaniu jednej czynności
 • problemy w nauce: niższe niż dotąd stopnie, opuszczanie lekcji
 • dolegliwości somatyczne (ból brzucha, głowy), obniżona odporność i częste infekcje
 • wahania nastroju, irytacja, gniew, zachowania agresywne lub autoagresywne
 • nieumiejętność przestrzegania zasad, niszczenie przedmiotów, krzywdzenie zwierząt, popadanie w konflikt z prawem, kłamstwa
 • brak zainteresowania dotychczasowym hobby i zajęciami, które sprawiały przyjemność
 • długotrwały brak apetytu lub objadanie się; zmuszanie się do wymiotów lub do zbyt intensywnego wysiłku fizycznego
 • wycofanie, unikanie rówieśników, apatia, mniejsza ruchliwość niż do tej pory
 • myśli o śmierci, samobójstwie, niechęć do życia
 • zmiany dotyczące rytmu snu: znacznie dłuższy lub krótszy sen niż do tej pory, bez wyraźnej przyczyny
 • uczucie bezsilności, smutku, bycia bezwartościowym, niska samoocena
 • niebezpieczne zachowania nastolatków związane z seksem, narkotykami, alkoholem
 • napady lęku lub paniki
 • słyszenie głosów

szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.