Baza wiedzy

powrót

Trauma

Ajschylos jako pierwszy użył słowa „trauma” w rozumieniu rana, skaleczenie, uraz. Zygmund Freud definiował traumę jako „naruszenie bariery chroniącej człowieka przed bodźcami, prowadzącymi do poczucia nadmiernej bezradności”.Trauma to ostry, nagły uraz (szok), który może spowodować zaburzenia psychiczne i somatyczne.

Źródła traumy, to m.in:

 • wszelkie intencjonalne naruszenie granic ciała
 • silny stres, szok
 • działania wojenne
 • katastrofy, kataklizmy żywiołowe, pożar, powódź itd.
 • wypadki komunikacyjne
 • bycie ofiarą napaści, gwałtu, uprowadzenia, tortur, uwięzienia w obozie koncentracyjnym
 • otrzymanie diagnozy zagrażającej życiu, choroby
 • zabiegi medyczne, zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie
 • porzucenie, brak kontaktu fizycznego z opiekunami
 • przeszczep narządów
Osoby, których udziałem były trudne, przeciążające doświadczenia mogą doświadczać:

 • nawracających, intruzywnych wspomnień traumatycznego wydarzenia, flashbacków
 • koszmarów sennych o tematyce związanej z doznaną traumą, zaburzeń snu, bezsenności
 • unikania sytuacji kojarzących się z doznaną traumą
 • zaburzonego odczuwania temperatury (np. brak poczucia zimna)
 • nadmiernej czujności, poczucia, żeby cały czas mieć się na baczności
 • chronicznego bólu
 • amnezji
 • skrajnej wrażliwości na światło i dźwięk
 • przesadnych reakcji emocjonalnych
 • gwałtownych zmian nastrojów, w tym napady wściekłości
 • osłupienia lub umysłowego odpływania
 • poczucia oderwania od rzeczywistości, „bycia martwym za życia”
 • nieśmiałości
 • chronicznego zmęczenia
 • niezdolności do podejmowania zobowiązań
 • poczucia bezradności
 • niezdolności do nawiązywania bliskich relacji i więzi

szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.