Baza wiedzy

powrót

Kto jest profesjonalnym psychoterapeutą

Obecnie w Polsce zawód psychoterapeuty nie jest prawnie chroniony, co oznacza, że gabinet terapeutyczny może otworzyć praktycznie każdy. Dlatego tak istotne jest, aby pacjent upewnił się, czy wybrany terapeuta przeszedł specjalistyczne szkolenie i ma odpowiednie kwalifikacje, by udzielać profesjonalnej pomocy.

W Polsce istnieje około 20 stowarzyszeń psychoterapeutycznych prowadzących podyplomowe studia psychoterapeutyczne i wydających certyfikaty, jako formę potwierdzania umiejętności terapeuty. Żaden z wydawanych certyfikatów nie jest dokumentem państwowym, ponieważ na ten moment nie istnieje jeden obowiązujący prawnie standard szkolenia psychoterapeutów w Polsce.

Wymogi każdego ze stowarzyszeń są zbliżone do siebie i dążą do standardów europejskich.

By zostać psychoterapeutą certyfikowanym zgodnie ze standardami European Association for Psychotherapy (Europejskie Towarzystwo Psychoterapii), należy ukończyć studia wyższe (zwłaszcza kierunki humanistyczne lub społeczne), a następnie przejść co najmniej 4-letnie szkolenie w wybranym podejściu terapeutycznym obejmujące:

  • nie mniej niż 700 godzin specjalistycznego praktycznego i teoretycznego szkolenia
  • 360 godzin stażu klinicznego w ośrodkach zdrowia psychicznego
  • własną 2-3 letnią psychoterapię
  • przynajmniej 2 lata superwizowanej praktyki psychoterapeutycznej w danym podejściu
  • przed uzyskaniem certyfikatu należy przez co najmniej 4 lata uprawiać psychoterapię a następnie zdać egzamin certyfikacyjny w stowarzyszeniu odpowiedzialnym za szkolenie
  • niezbędna jest także przynależność do psychoterapeutycznego stowarzyszenia zawodowego
Psychoterapeuta musi znać różne podejścia terapeutyczne, psychologię rozwoju człowieka, psychopatologię, mieć znajomość prawa dotyczącego psychoterapii i norm etycznych swojego zawodu.

Psychoterapeuta po uzyskaniu certyfikatu musi nadal się kształcić, aby aktualizować swoją wiedzę i umiejętności. Zgodnie z wymogami EAP, oprócz stałej pracy psychoterapeutycznej, terapeuta by móc przedłużyć certyfikat, musi co 5 lat udokumentować określoną ilość godzin uczestnictwa w superwizji, szkoleniach czy konferencjach.

szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.