Baza wiedzy

powrót

Superwizja

Superwizja polega na analizie pracy terapeuty. Terapeuta omawia z innym terapeutą (superwizorem), który jest bardziej doświadczony, to, co wydarzyło się podczas psychoterapii z jego pacjentami.

Po co jest superwizja

Superwizja ma pomagać psychoterapeucie świadczyć lepszą i bardziej profesjonalną pomoc.

Dla początkujących terapeutów stanowi formę kształcenia zawodowego - superwizor ocenia psychoterapeutę i udziela lub nie udziela mu pozwolenia na przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego.

Superwizja pomaga psychoterapeucie, kiedy napotyka ograniczenia płynące ze swoich cech osobistych lub nie ma świadomości wszystkich procesów, które dzieją się w jego relacji z pacjentem. Przyjrzenie się temu, co dzieje się podczas prowadzenia sesji, sprawdzenie, czy nie rzutuje się własnych przeżyć lub czy nie popełnia jakiegoś rodzaju błędu jest kluczowe, by udzielić pacjentowi skutecznej pomocy.

Superwizja może też być okazją do rozszerzenia pola świadomości terapeuty i zastanowienia się jakie inne hipotezy mogłyby być postawione i jakie techniki terapeutyczne mogłyby być zastosowane.

Superwizja jest formą społecznej kontroli jakości pracy psychoterapeuty. Zwiększa prawdopodobieństwo, że błędy terapeuty zostaną w porę naprawione. Zarówno superwizor jak i twój psychoterapeuta są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej.

Kto powinien korzystać z superwizji

Jeśli twój terapeuta korzysta z superwizji nie oznacza to, że jest niekompetentny. Wręcz przeciwnie, dba o jakość swoich usług, dodatkowo za to płacąc. Z superwizji powinni korzystać wszyscy terapeuci, zwłaszcza ci pracujący samotnie, bez zespołu.

szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.