Baza wiedzy

powrót

Z czym do kogo

Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień i coach to zawody, które są często mylnie utożsamiane. Warto poznań różnice między tymi zawodami, by mieć pewność, że wybieramy się do właściwego specjalisty, który udzieli nam odpowiedniej pomocy. Dla porównania, cierpiąc z powodu bólu zęba powinniśmy się zgłosić do dentysty a nie np. do pielęgniarki. W przeciwnym wypadku możemy błądzić i narazić się na rozczarowania, zanim trafimy w odpowiednie ręce.

Psychoterapeuta

Zawód psychoterapeuty wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, które nabywa się podczas profesjonalnego, kilkuletniego szkolenia i superwizowanej praktyki.

Psychoterapeuta to specjalista, który ukończył wyższe studia magisterskie (najczęściej psychologiczne, humanistyczne lub medyczne) i dodatkowo odbył podyplomowe, profesjonalne szkolenie w psychoterapii, które powinno trwać minimum 4 lata. Szkolenie to oprócz nabywania wiedzy teoretycznej uwzględnia własną psychoterapię, staż kliniczny oraz kilka lat praktyki pod okiem doświadczonego superwizora.

Do psychoterapeuty zgłaszają się osoby, które cierpią z powodu destrukcyjnych emocji czy zachowań i poszukują pomocy w rozwiązaniu życiowych trudności. Chcą doświadczać większej radości z życia i budować satysfakcjonujące relacje z ludźmi.

Psychoterapeuta pomoże ci, jeśli cierpisz na przykład z powodu: lęku, stresu, depresji, zaburzeń jedzenia, uzależnień. Możesz się do niego zgłosić, gdy doświadczasz problemów związanych z funkcjonowaniem twoich dzieci, a także kłopotów w relacji z partnerem czy innymi ludźmi. Na psychoterapię możesz także zostać skierowany przez lekarza, gdy masz problemy ze zdrowiem, a wszystkie medyczne powody zostały wykluczone i podłoże problemów może być natury psychicznej.

Psychoterapia jest także metodą rozwoju osobowości, możesz z niej skorzystać, gdy chcesz poprawić jakość swojego życia i osiągnąć upragnione cele.

Psychiatra

Do psychiatry zgłoś się, jesli cierpisz na zaburzenia psychiczne wymagające leczenia farmakologicznego (schizofrenię/ psychozę, depresję, lęki, panikę etc). Psychiatra jest lekarzem, który oceni twój stan zdrowia pod kątem "psychomedycznym" i jeśli będzie taka potrzeba, przepisze leki, które zmniejszą częstotliwość doznawanych objawów. Może też skierować cię na profesjonalną psychoterapię lub - dla uzyskania najlepszych i najbardziej trwałych efektów - zalecić równolegle stosowanie leków i odbywanie psychoterapii.

Psychiatra, oprócz diagnozy medycznej i przepisywania leków może także prowadzić psychoterapię, jeśli dodatkowo odbył podyplomowe, profesjonalne szkolenie w psychoterapii.

Psycholog

Psycholog zajmuje się najczęściej diagnozowaniem i poradnictwem psychologicznym. Tytuł mgr psychologii nie daje uprawnień by prowadzić psychoterapię. Psycholog może prowadzić zajęcia dydaktyczne, badania naukowe, dokonywać diagnozy psychologicznej, opiniować i orzekać o rozwoju poznawczym, przeprowadzać interwencje kryzysowe oraz świadczyć poradnictwo psychologiczne lub zawodowe.

Poradnictwo psychologiczne nie jest tym samym co psychoterapia. Psychoterapia to głęboki proces, skutkujący zmianą jakości życia, oparty na wspierającej relacji z terapeutą. Poradnictwo psychologiczne polega na przekazaniu wskazówek pomocnych w kryzysach życiowych czy też wiedzy z zakresu psychologii.

Psycholog może prowadzić psychoterapię, jeśli oprócz ukończenia studiów wyższych odbył także podyplomowe, profesjonalne szkolenie w psychoterapii.

Coach

Coach to specjalista, który pomoże ci osiągnąć zawodowe cele. Coaching jest procesem, pomagającym pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami nad problemami związanymi z biznesem, rozwojem kariery, finansami i relacjami interpersonalnymi.

Specjalista psychoterapii uzależnień

Poszukując pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień, należy być niezwykle ostrożnym, by trafić do specjalisty wyszkolonego w temacie leczenia uzależnień, a nie przypadkowej osoby. Należy sprawdzić czy taka osoba posiada odpowiednie kwalifikacje. Zdarza się bowiem, że leczeniem uzależnień zajmują się lekarze i psychologowie nie posiadający wiedzy i umiejętności koniecznych do leczenia uzależnień. Należy więc sprawdzić czy dany specjalista posiada certyfikat potwierdzający posiadanie umiejętności, niezbędnych w leczeniu uzależnień , tzn: Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.