Psychoterapeuta, dr n. hum., w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej.

Pracuję z osobami, które doświadczają złego samopoczucia, przygnębienia, niepokojących objawów zdrowotnych, mają problemy w relacjach z bliskimi, i/lub doświadczają trudnych sytuacji w życiu (muszą podjąć trudną decyzję, w ich życiu pojawiły się poważne zmiany, doświadczyły straty, choroby, przemocy, mobbingu, lub molestowania seksualnego).
Oferuję: diagnozę, konsultacje i psychoterapię krótko i długoterminową.

Zajmuję się również sprawami związanymi z mobbingiem i molestowaniem seksualnym w pracy:
- wykonuję diagnozę sytuacji (czy mamy do czynienia z mobbingiem/molestowaniem),
- ustalam najkorzystniejsze dla pacjenta/klienta dalsze kroki jego postępowania formalnego,
- wspieram na drodze formalnej, np. przy tworzeniu pism do instytucji i urzędów.
Przez 10 lat współpracowałam ze Stowarzyszeniem Przeciw Przemocy w Pracy, a od 12 lat jestem ekspertem sądowym w tym zakresie.
Certyfikaty psychoterapeutyczne
Podejścia psychoterapeutyczne
  •   Humanistyczne
  •   Gestalt
Forma terapii
  •   indywidualna
Wykształcenie
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - doktorat (2007 - 2009)
Kierunek Psychologia, Uniwersytet Łódzki (1992 - 1997)
Kursy psychoterapeutyczne
Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt (2001 - 2004)
Doświadczenie zawodowe
Organizacje
Języki obce
  • Angielski
kontakt
Centrum Terapii i Edukacji "Senso"
Żeromskiego 69 m.1a
90-625 Łódź
Polska
Nowości ze świata psychoterapii
szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.