W mojej pracy korzystam z technik charakterystycznych dla terapii krótkoterminowej (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), poznawczo-behawioralnych, a także z "narzędzi" Psychologii Zorientowanej na Proces, które pozwalają pracować nie tylko z objawem, ale również z przyczyną doznawanych problemów. W pracy kieruję się zasadą, że terapia powinna być skrojona na miarę klienta. Zapraszam do kontaktu osoby, które chcą lepiej poznać i zrozumieć swoje zachowania, emocje i myśli; chcą bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi; chcą być bardziej asertywne; potrzebują pomocy w przeżyciu żałoby po stracie kogoś lub czegoś ważnego; chcą zmienić nawyki dotyczące spożywania alkoholu, leków, narkotyków lub też chcą zadbać o siebie będąc w związku z osobą uzależnioną lub miały uzależnionego rodzica. Doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej zdobywałem kolejno w Poradni Uzależnień na ul. Elektoralnej w Warszawie, w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Pruszkowiena na oddziale dziennym. W latach 2011-15 pracowałem w warszawskiej Poradni Terapii Uzależnienia od alkoholu i Współuzależnienia na ul. Zamiany 13. Przez ten czas prowadziłem terapię indywidualną dla osób uzależnionych, współuzależnionych, "dorosłych dzieci alkoholików", a także grupy terapeutyczne i warsztaty tematyczne.
Certyfikaty uzaleznień
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (2013)
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (2013)
Forma terapii
  •   grupowa
  •   par i małżeństw
  •   indywidualna
Wykształcenie
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (2001 - 2006)
Kursy psychoterapeutyczne
Terapia Skoncentrowan na Rozwiązaniach (2012 - 2013)
Roczne szkolenie z zakresu Psychologii Zorientowanej na Proces. (2005 - 2006)
Doświadczenie zawodowe
Praca w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia na ul. Zamiany 13 (2010 - 2014)
Praca w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie (2010 - 2010)
Organizacje
Języki obce
  • Rosyjski
  • Hiszpański
  • Angielski
kontakt
Zgoda Na Siebie
Grójecka 214 m.79
02-390 Warszawa
Polska
Nowości ze świata psychoterapii
szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.