Nazywam się Gabriela Pierek, jestem psychoterapeutą, terapeutą rodzinnym. Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej (nerwice, lęki, depresje, zaburzenia osobowości, zaburzenia jedzenia, choroby psychosomatyczne, syndrom DDA oraz DDD, trudne sytuacje życiowe, problemy osobiste, emocjonalne, rodzinne). Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym, stosuję także psychodramę. Ukończyłam całościowy czteroletni Kurs Psychoterapii oraz Kurs Terapii Systemowej Rodzin zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem w trakcie szkolenia z zakresu psychodramy wg Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy. Mam doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi i rodzinami. Odbyłam staż w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych. Stale poszerzam swoją wiedzę oraz dbam o najwyższą jakości terapii. Swoją pracę superwizuję u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. W swojej pracy przestrzegam standardów etyki zawodowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - www.psychiatria.org.pl.
Certyfikaty psychoterapeutyczne
Podejścia psychoterapeutyczne
  •   Psychodynamiczne
  •   Systemowe
Forma terapii
  •   indywidualna
Wykształcenie
Kursy psychoterapeutyczne
Kurs doskonalący. Psychoterapia praktyczna. (2011 - 2011)
Podyplomowy 4-letni Kurs Psychoterapii (2008 - 2012)
Kurs "Systemowa Terapia Rodzin - teoria i praktyka" (2005 - 2007)
Doświadczenie zawodowe
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń. Centrum Psychoterapii DDA (2014 - 2016)
Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wieliczce. (2013 - 2014)
Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Miękini. Pogotowie Opiekuńcze. (2009 - 2011)
Fundacja Wspólnota Nadziei (2008 - 2016)
Stowarzyszenie Życzliwa Dłoń. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Pliszka. (2007 - 2008)
Stowarzyszenie Skrzydła. Centrum Terapii, Sztuki i Integracji. (2007 - 2017)
Fundacja im. Ruperta Mayera. Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy. Dzieło Pomocy Dzieciom. (2004 - 2006)
Organizacje
Języki obce
kontakt
Gabinet Psychoterapii
Ul. Wiślna 10
31-007 Kraków
Polska
Nowości ze świata psychoterapii
szukamterapeuty.pl © 2015 - 2018 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.