Psycholog Ireneusz Gawkowski z miasta Olsztyn
Ireneusz Gawkowski
Psychoterapeuta
Zajmuję się indywidualną psychoterapią osób doświadczających cierpień związanych z depresją, stanami lękowymi, zaburzeniami osobowości, trudnościami życiowymi, emocjonalnymi, osobistymi oraz kłopotami w relacjach interpersonalnych.
Prowadzę indywidualną i grupową psychoterapię uzależnień i współuzależnień oraz syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików.
Celem jest pomoc psychologiczna na bazie zintegrowanej koncepcji człowieka, łączącej wymiary: biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy. Pomoc realizowana jest zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, uwzględniającymi osobistą relację człowieka z Bogiem. Stosuję zintegrowane podejście do osoby respektujące jej wolność i godność. Integracja dotyczy poziomów: emocjonalnego, poznawczego, wolitywnego, behawioralnego, biologicznego i duchowego osoby. Podejście zintegrowane zakłada świadome i adekwatne do konkretnego problemu pacjenta korzystanie z dorobku różnych szkół psychoterapeutycznych, który nie jest sprzeczny z chrześcijańską wizją człowieka. Zakłada także znaczenie wewnętrznej integracji psychoterapeuty dla efektywności terapii.
Certyfikaty psychoterapeutyczne
Cerrtyfikat Specjalisty w Zakresie Pomocy Psychologicznej dla Par Instytutu Psychologii Zdrowia PTP (2017)
Certyfikat Psychoterapeuty Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich (2013)
Podejścia psychoterapeutyczne
  •   Poznawczo - behawioralne
  •   Integracyjne
Forma terapii
  •   grupowa
  •   indywidualna
  •   par i małżeństw
Wykształcenie
Studium Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (2001 - 2003)
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, filia w Olsztynie (1990 - 1995)
Kursy psychoterapeutyczne
Program Ograniczania Picia (2015 - 2015)
Studium Pomocy Psychologicznej dla Par, IPZ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2014 - 2016)
Warsztaty dla Liderów Grup Balinta (2010 - )
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich (2008 - 2012)
Studium Pomocy Psychologicznej, IPZ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2006 - 2006)
Studium Psychoterapii Uzależnień (2006 - 2007)
Doświadczenie zawodowe
Sąd Rejonowy w Olsztynie - Kurator (2008 - )
Punkt Konsultacyjny w Gietrzwałdzie (2008 - )
Gabinet Psychoterapii Ireneusz Gawkowski (2008 - )
Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Olsztyn (2004 - 2005)
Organizacje
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
Języki obce
kontakt
Gabinet Psychoterapii Ireneusz Gawkowski
Puszkina 9 m.2
10-295 Olsztyn
Polska
Nowości ze świata psychoterapii
szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.