Psycholog Kamila Fryc z miasta Poznań
Kamila Fryc
Psychoterapeuta
Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Bazuję na relacji terapeutycznej, opierając się na teoriach psychoanalitycznych, zakładających istnienie nieświadomości, która wpływa na życie każdego z nas.

Jako psycholog z doświadczeniem klinicznym i psychoterapeuta psychodynamiczny zajmuję się psychoterapią osób doświadczających zaburzeń emocjonalnych (lękowych, afektywnych), zaburzeń osobowości i charakteru oraz pragnących budować bardziej satysfakcjonujące relacje intymne, społeczne i zawodowe.

Prowadzę konsultacje, diagnozy i terapię osób dorosłych. Doświadczenie kliniczne i terapeutyczne zdobywałam m.in pracując w szpitalach w Poznaniu i powiecie poznańskim, stażując w dziennych i stacjonarnych oddziałach psychiatrycznych oraz w stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień. Współpracuję z organizacjami pozarządowymi.

Wykonuję badania neuropsychologiczne osób dorosłych w przypadku podejrzenia zaburzeń o charakterze organicznym (zaburzenia pamięci, zespoły otępienne, Choroba Alzheimera, demencje) na zlecenie neurologa, geriatry, psychiatry oraz do celów orzeczniczych.

W swojej pracy kieruję się zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etyki Psychoterapeuty Psychodynamicznego (PTPPd). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Regularnie superwizuję swoją pracę terapeutyczną.
Certyfikaty psychoterapeutyczne
Podejścia psychoterapeutyczne
  •   Psychodynamiczne
  •   Analityczne
Forma terapii
  •   indywidualna
Wykształcenie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Psychologia (2005 - 2011)
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zdrowie Publiczne (2004 - 2007)
Kursy psychoterapeutyczne
Neurpsychologia kliniczna (2019 - 2020)
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (2012 - 2017)
Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (2010 - 2012)
Doświadczenie zawodowe
Szpital Puszczykowo (2019 - )
Prywatna praktyka psychologiczno-psychoterapeutyczna (2015 - )
Szpital Kliniczny im. W Degi w Poznaniu (2014 - 2018)
Dom Dziecka w Bninie (2013 - 2014)
Organizacje
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
Języki obce
kontakt
Uważna Pracownia Terapii
Kasztelańska 7
60-316 Poznań
Polska
Nowości ze świata psychoterapii
szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.