www.psychoterapia.plus

690 002 218

Zajmuję się prowadzeniem psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych. Ukończyłam Uniwersytet Wrocławski na kierunku Psychologia. Jestem również absolwentką Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Uzyskałam dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego, kończąc 4-letnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Regularnie uczestniczę w superwizjach. Ponadto uzyskałam uprawnienia pedagogiczne kończąc studia podyplomowe. Uzyskałam również certyfikat kwalifikacji w zakresie mediacji z uwzględnieniem mediacji rówieśniczych. Doświadczenie zdobywałam pracując w szkole na stanowisku psychologa, realizując staż na Oddziale Stacjonarnym i Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu oraz na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi.

Zakres pomocy:
- depresja,
- zaburzenia jedzenia,
- zaburzenia zachowania,
- agresja, częste i gwałtowne napady złości, systematyczne przekraczanie norm społecznych,
częste wagary, ucieczki z domu lub szkoły, poważne niszczenie własności, okrucieństwo wobec ludzi
i zwierząt,
- zachowania opozycyjno -buntownicze,
- nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
- zaburzenia emocjonalne,
- nadmierna lękliwość,
- płaczliwość,
- fobie,
- powtarzające się koszmary senne,
- trudności w kontaktach z rodzeństwem i rodzicami,
- milczenie,
- zaniżona samoocena,
- urazy psychiczne (przebycie choroby somatycznej, wypadki, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przemoc fizyczna, psychiczna oraz nadużycia seksualne),
- zachowania autoagresywne (próby samobójcze, samookaleczenia),
- myśli samobójcze,
- mutyzm,
- trudności szkolne (niechęć chodzenia do szkoły, trudności w przyswajaniu wiedzy,
częste konflikty z rówieśnikami lub izolacja),
- zaburzenia emocjonalne urazy psychiczne
Certyfikaty psychoterapeutyczne
Podejścia psychoterapeutyczne
  •   Psychodynamiczne
Forma terapii
  •   indywidualna
  •   dla dziecka
Wykształcenie
Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (2012 - 2016)
Studnium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (2007 - 2009)
Uniwersytet Wrocławski, psychologia, (2004 - 2009)
Kursy psychoterapeutyczne
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (2012 - 2016)
Doświadczenie zawodowe
Oddział Psychiatryczny Ogólny w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi (2015 - 2016)
Oddział Stacjonarny i Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży (2014 - 2015)
Szkoła Podstawowa (2009 - )
Organizacje
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
Języki obce
kontakt
Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń
Kazimierza Wielkiego 67 m.103
50-077 Wrocław
Polska
Nowości ze świata psychoterapii
szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.