Psycholog Magdalena Franieczek z miasta Wrocław
Magdalena Franieczek
Terapeuta uzależnień
Jestem psychologiem (w 2004 r. ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim), certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (2010 r.- certyfikat PARPA nr 871). Ukończyłam 2- letnie szkolenie w terapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wrocławiu.
Pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu, hazardu, innych substancji psychoaktywnych oraz z rodzinami osób uzależnionych, współuzależnionymi oraz DDA. Zajmuję się diagnozą oraz terapią indywidualną i grupową.
Towarzyszę w rozwoju osobistym w procesie trzeźwienia oraz wprowadzania zmian.

Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywałam pracując w ośrodkach leczenia uzależnień, poradni zdrowia psychicznego, domu pomocy społecznej, na turnusach rehabilitacyjnych dla dorosłych.
Prowadziłam i współprowadziłam szkolenia z zakresu pracy z osobą uzależnioną oraz warsztaty umiejętności społecznych (komunikacja, asertywność, zarządzanie czasem, itp.)
Swoją pracę poddaję superwizji.
Certyfikaty uzaleznień
Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr 871 PARPA (2009)
Forma terapii
  •   indywidualna
  •   grupowa
Wykształcenie
Psychologia, Wydział Nauk Historycznych i Padagogicznych, UWr (1998 - 2003)
Kursy psychoterapeutyczne
Ośrodek Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego (2001 - 2004)
Doświadczenie zawodowe
Ośrodek Psychoterapii Przystań we Wrocławiu (2015 - )
NZOZ Nadzieja w Siedlcu k/Wrocławia (2015 - )
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia we Wrocławiu (2005 - )
Organizacje
Języki obce
kontakt
Ośrodek Psychoterapii Przystań
Na Szańcach 10 m.17
50-320 Wrocław
Polska
Nowości ze świata psychoterapii
szukamterapeuty.pl © 2015 - 2018 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.