Nazywam się Olga Tokarska. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt (Instytut Terapii Gestalt w Krakowie, nr certyfikatu 291). Posiadam również certyfikat The European Association for Gestalt Therapy (EAGT) oraz The European Association for Psychotherapy (EAP).
Od 6 lat prowadze psychoterapię indywidualną, od trzech lat pracuję w parze trenerskiej prowadząc grupy rozwoju osobistego.

Posiadam doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami doświadczajacymi trudności takich jak: depresja, obniżony nastrój, lęk, niskie poczucie własnej wartości, samotność, trudności w bliskich relacjach, rozstanie z bliską osobą, żałoba, brak sensu życia, zagubienie, trudność w wyrażaniu siebie, zaburzenia psychosomatyczne a także z osobami próbującymi odnaleźć siebie i wieść bardziej satysfakcjonujące życie.

Towarzyszę ludziom i wspieram ich w drodze do poznania siebie, swoich potrzeb, uczuć, sposobów funkcjonowania, do bycia w kontakcie ze sobą. Wierzę, że poznanie i akceptacja siebie pozwala na zmianę, otwiera możliwości do znalezienia twórczych rozwiązań, dotarcia do swojego wewnętrznego potencjału, co według mnie przekłada się później na komfort i jakość życia. Wspieram Klientów w odkrywaniu ich zasobów, w twórczym radzeniu sobie z trudnościami, w odnalezieniu ich własnej drogi.

Psychoterapia jest dla mnie źródłem życiowej inspiracji, odkrywaniem potencjałów tkwiących w człowieku, możliwością autentycznego spotkania dwojga ludzi, które może zaowocować innym podejściem do siebie, do świata, do życia.
Ważne miejsce w mojej pracy terapeutycznej zajmuje szacunek do ludzi, do ich historii, która sprawiła, że są tacy a nie inni, do ich problemów, odczuwanych trudności.
Bliskie mojemu sercu jest podejście humanistyczno- egzystencjalne jednak w swojej pracy łączę różne sposoby i metody terapeutyczne indywidualnie i holistycznie podchodząc do każdego człowieka. Cenię sobie kreatywność, autentyczność i kontakt w relacji klient - terapeuta.

Jestem współzałożycielką "Centrum Odkrycie" w Krakowie http://centrumodkrycie.pl/.
Od ponad dwóch lat współpracuję z Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieliczce współprowadząc grupy rozwoju osobistego dla kobiet.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, grupy i warsztaty rozwoju osobistego, konsultacje wychowawcze oraz warsztaty i grupy dla rodziców.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji u Beaty Leśniak.
Certyfikaty psychoterapeutyczne
The European Certificate of Psychotherapy (2016)
The European Association for Gestalt Therapy (2016)
Podejścia psychoterapeutyczne
  •   Humanistyczne
  •   Gestalt
Forma terapii
  •   indywidualna
  •   grupowa
  •   dla dziecka
Wykształcenie
Podstawy Oddziaływań Terapeutycznych w wieku rozwojowym MCKP, Uniwersytet Jagielloński (2009 - 2011)
Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii (2003 - 2008)
Kursy psychoterapeutyczne
Instytut Terapii Gestalt w Krakowie (2008 - 2013)
Doświadczenie zawodowe
Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieliczce (2014 - 2016)
Fundacja Kobiece Serca (2013 - 2014)
Projekt Teraz aktywność Gabinet Psychoetarpii i Psychoedukacji Agata Petruczynik (2012 - 2012)
Prywatny Gabinet psychoterapeutyczny (2011 - 2016)
Oddział Dzienny Psychiatryczny Centrum Medyczne Przyjaźni (2011 - 2011)
Organizacje
European Association for Psychotherapy
Polska Federacja Psychoterapii
Języki obce
  • Rosyjski
  • Angielski
kontakt
Gabinet Psychoterapii Gestalt Olga Tokarska
Różana 7/1
30-305 Kraków
Polska
Nowości ze świata psychoterapii
szukamterapeuty.pl © 2015 - 2017 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.