Nazywam się Olga Tokarska. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt (Instytut Terapii Gestalt w Krakowie, nr certyfikatu 291). Posiadam również certyfikat The European Association for Gestalt Therapy (EAGT) oraz The European Association for Psychotherapy (EAP). Od 2011 roku prowadzę psychoterapię indywidualną, od 2013 roku pracuję w parze trenerskiej prowadząc grupy rozwoju osobistego. Posiadam doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami doświadczajacymi trudności takich jak: depresja, obniżony nastrój, lęk, niskie poczucie własnej wartości, samotność, trudności w bliskich relacjach, rozstanie z bliską osobą, żałoba, brak sensu życia, zagubienie, trudność w wyrażaniu siebie, zaburzenia psychosomatyczne a także z osobami próbującymi odnaleźć siebie i wieść bardziej satysfakcjonujące życie.

Towarzyszę ludziom i wspieram ich w drodze do poznania siebie, swoich potrzeb, uczuć, sposobów funkcjonowania, do bycia w kontakcie ze sobą. Wierzę, że poznanie i akceptacja siebie pozwala na zmianę, otwiera możliwości do znalezienia twórczych rozwiązań, dotarcia do swojego wewnętrznego potencjału, co według mnie przekłada się później na komfort i jakość życia. Wspieram Klientów w odkrywaniu ich zasobów, w twórczym radzeniu sobie z trudnościami, w odnalezieniu ich własnej drogi.

Psychoterapia jest dla mnie źródłem życiowej inspiracji, odkrywaniem potencjałów tkwiących w człowieku, możliwością autentycznego spotkania dwojga ludzi, które może zaowocować innym podejściem do siebie, do świata, do życia.

Ważne miejsce w mojej pracy terapeutycznej zajmuje szacunek do ludzi, do ich historii, która sprawiła, że są tacy a nie inni, do ich problemów, odczuwanych trudności.

Bliskie mojemu sercu jest podejście humanistyczno- egzystencjalne jednak w swojej pracy łączę różne sposoby i metody terapeutyczne indywidualnie i holistycznie podchodząc do każdego człowieka. Cenię sobie kreatywność, autentyczność i kontakt w relacji klient - terapeuta.

Jestem współzałożycielką i współtwórczynią "Pracowni z sensem" w Krakowie www.pracowniazsensem.pl oraz "Gabinetów Terapii Gestalt" w Lublinie.
Przez ponad dwa lata współpracowałam z Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieliczce współprowadząc grupy rozwoju osobistego dla kobiet.

Z kim pracuję:
Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży i dzieci, grupy i warsztaty rozwoju osobistego, konsultacje wychowawcze oraz warsztaty i grupy dla rodziców.

Superwizja:
Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Członkostwo w polskich organizacjach psychoterapeutycznych:
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt http://gestaltpolska.org.pl/pl/

Członkostwo w zagranicznych organizacjach psychoterapeutycznych:
European Association for Gestalt Therapy http://www.eagt.org/
European Association for Psychotherapy http://www.europsyche.org/

W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej, zgodnej z kodeksami powyższych organizacji.
Certyfikaty psychoterapeutyczne
The European Certificate of Psychotherapy (2015)
The European Association for Gestalt Therapy (2015)
Podejścia psychoterapeutyczne
  •   Humanistyczne
  •   Gestalt
Forma terapii
  •   indywidualna
  •   grupowa
  •   dla dziecka
Wykształcenie
Podstawy Oddziaływań Terapeutycznych w wieku rozwojowym MCKP, Uniwersytet Jagielloński (2008 - 2010)
Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii (2002 - 2007)
Kursy psychoterapeutyczne
Instytut Terapii Gestalt w Krakowie (2007 - 2012)
Doświadczenie zawodowe
Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieliczce (2013 - 2015)
Fundacja Kobiece Serca (2012 - 2013)
Projekt Teraz aktywność Gabinet Psychoetarpii i Psychoedukacji Agata Petruczynik (2011 - 2011)
Prywatny Gabinet psychoterapeutyczny (2010 - 2015)
Oddział Dzienny Psychiatryczny Centrum Medyczne Przyjaźni (2010 - 2010)
Organizacje
European Association for Gestalt Therapy
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
European Association for Psychotherapy
Języki obce
  • Angielski
kontakt
Gabinet Psychoterapii Gestalt Olga Tokarska
Różana 7 m.1
30-305 Kraków
Polska
Nowości ze świata psychoterapii
szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.