Certyfikowana Psychoterapeutka oraz Superwizorka aplikantka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 521), terapeutka i trenerka psychodramy wg Moreno Europejskiego Instytutu Psychodramy.
Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i grupowej (nerwice, lęki, depresje, zaburzenia osobowości, zaburzenia jedzenia, choroby psychosomatyczne). Pracuje w nurcie psychodynamicznym, stosuje także psychodramę. Ponadto prowadzi superwizję indywidualną i grupową, także dla osób i grup w ich miejscu zamieszkania.
W latach 1999-2005 związana z Kliniką Psychiatrii Dorosłych Collegium Medium UJ, gdzie pracowała w Oddziale Dziennym oraz w Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości.
Ukończyła całościowe szkolenie w psychoterapii psychodynamicznej w Klinice Psychiatrii CMUJ; kurs psychoterapii analitycznej C.G. Junga w International Association for Analytical Psychology, oraz całościowe, 2-stopniowe szkolenie z zakresu psychodramy wg Moreno w Europejskim Instytucie Psychodramy.
Od 1999 roku prowadzi także warsztaty psychologiczne (m.in. treningi komunikacji interpersonalnej, asertywności, integracyjne, relaksacyjne, psychoprofilaktyczne, psychoedukacyjne ), specjalizując się w warsztatach przeciwdziałania dyskryminacji (ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, wyznanie, przynależność etniczną, sprawność i z innych przyczyn) oraz w treningach twórczości i kreatywności.
Współtwórczyni Teatru trochę Innego, w którym aktorami są osoby i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Autorka scenariuszy i sztuk teatralnych. Inicjatorka, współzałożycielka i od 2003 roku prezes Zarządu Stowarzyszenia Skrzydła - Centrum Terapii, Sztuki i Integracji.
Od 2011 roku prowadzi szkolenia na podyplomowych kursach psychoterapii.
Kilkukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie: teatr.
Absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Strony www: www.psychoterapeutawkrakowie.pl
www.psychoterapia-krakow.pl
www.skrzydla.org.pl
Certyfikaty psychoterapeutyczne
Certyfikat Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2009)
Certyfikat Terapeuty i Trenera Psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy (2008)
Certyfikat International Association for Analytical Psychology (2003)
Podejścia psychoterapeutyczne
  •   Psychodynamiczne
  •   Integracyjne
Forma terapii
  •   indywidualna
  •   grupowa
Wykształcenie
Uniwersytet Jagiellońskie, Wydział Filozoficzny (1992 - 1997)
Kursy psychoterapeutyczne
Szkolenie w diagnozie klinicznej DSM-IV-TR, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, (2008 - 2008)
Całościowe 2-stopniowe szkolenie w psychodramie wg Moreno - Europejski Instytut Psychodramy (2002 - 2010)
Introduction to Analytical Psychology, International Association for Analytical Psychology (2001 - 2002)
Podyplomowy Kurs Psychoterapii, Katedra CM UJ w Krakowie, kier. dr Piotr Drozdowski (1998 - 2002)
Kurs wstępny Analizy Grupowej, Fundacja im. J.J. Haubenstocków oraz Inst.Analizy Grupowej Rasztów (1996 - 1997)
Doświadczenie zawodowe
Specjalistyczny Gabinety Psychoterapii, ul. Szlak 14 b/3, Kraków. (2005 - )
Stowarzyszenie Skrzydła- Centrum Terapii, Sztuki i Integracji (2002 - )
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Oddział Nerwic i Zaburzeń Osobowości, Kraków. (1999 - 2004)
Szpital Uniwersytecki, WTZ Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Kraków (1998 - 2002)
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej (1998 - 2002)
Organizacje
Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Polski Instytut Psychodramy
Europejski Instytut Psychodramy PiFE, z siedzibą w Berlinie.
Języki obce
kontakt
Specjalistyczny Gabinet Psychoterapii mgr Rachela Molicka
Ul. Szlak 14 b m.3
31-161 Kraków
Polska
Nowości ze świata psychoterapii
szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.