Wymagane kwalifikacje

powrót

Wymagane kwalifikacje dla Psychoterapeutów

Zapraszamy wykwalifikowanych i doświadczonych psychoterapeutów, którzy chcą się pozycjonować w gronie najlepszych i docierać ze swoją ofertą do nowych, potencjalnych klientów.
Aby znaleźć się w naszej bazie musisz posiadać JEDEN z poniższych certyfikatów lub zaświadczeń:

 • certyfikat psychoterapeuty jednego z uznanych stowarzyszeń psychoterapeutycznych ( m.in: European Association for Psychotherapy, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej)
 • certyfikat psychoterapeuty jednego z uznanych towarzystw psychoterapeutycznych, szkolących w niżej wymienionych podejściach:
  • psychoanaliza
  • psychoterapia analityczna
  • psychoterapia bioenergetyczna Lowenapsychoterapia psychodynamiczna
  • psychoterapia behawioralna
  • psychoterapia poznawczo – behawioralna
  • psychoterapia schematu
  • psychoterapia humanistyczna
  • psychoterapia gestalt
  • psychoterapia systemowa
  • psychoterapia ericksonowska
  • psychoterapia neurolingwistyczna
  • psychoterapia zorientowana na proces
  • psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniu
  • psychoterapia integracyjna
 • zaświadczenie, że ukończyłeś profesjonalne, 4-letnie szkolenie w jednym z uznanych towarzystw psychoterapeutycznych, szkolących w niżej wymienionych podejściach:
  • psychoanaliza
  • psychoterapia analityczna
  • psychoterapia psychodynamiczna
  • psychoterapia behawioralna
  • psychoterapia poznawczo – behawioralna
  • psychoterapia schematu
  • psychoterapia humanistyczna
  • psychoterapia gestalt
  • psychoterapia systemowa
  • psychoterapia ericksonowska
  • psychoterapia neurolingwistyczna
  • psychoterapia zorientowana na proces
  • psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniu
  • psychoterapia integracyjna
 • certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Jeśli szkolenie zawiera tylko część teoretyczną, potrzebne jeszcze będzie zaświadczenie o odbytej własnej terapii i superwizji (lub uczęszczania obecnie). W niektórych przypadkach, zastrzegamy sobie możliwość dodatkowej weryfikacji kwalifikacji podczas rozmowy telefonicznej.

Zarejestruj się

szukamterapeuty.pl © 2015 - 2019 Baza najlepszych psychologów i psychoterapeutów. Dzięki nam znajdziesz skuteczną pomoc.